Resting Place
Resting Place

 

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

 

 

Laatste artikelen

 

 

Mijn geliefd kind,

 

Weet je dat Ik mijn hemelse heerlijkheid,

die enorme majesteit, die vreugde en die kracht,

allemaal heb afgelegd, ook voor jou?

Weet dat Ik onbegrijpelijk veel van jou hou;

dat jij werkelijk kostbaar bent voor Mij?

Mijn kind, begrijp je het dan niet? Zie je het dan niet?

Ben je zo verblind door de duisternis van deze ontaarde wereld?

Jij bent alles voor Mij!

Ik heb alles gegeven wat Ik had, om je voor Mij terug te winnen.

Ik heb alles gedaan wat Ik kon,

om jou te tonen dat Ik zoveel om je geef.

Er is voor Mij niets, absoluut niets,

dat meer waarde heeft dan jij, mijn geliefd kind.

Wat zou Ik doen zonder jou?

Waar zou Ik heengaan zonder jou? J

ij ligt me het meest aan het hart.

Engelen dienen Mij en machten buigen zich voor Mij.

Maar voor jou heb Ik Mijn leven afgelegd.

Jij bent het meest kostbare dat er is, voor Mij.

Jij bent geschapen naar Mijn beeld.

Jij bent Mijn geliefde.

Mijn kind, geloof de leugens van de duisternis niet.

Mijn kind, wordt vrij!

Weet wie je bent!

Ik hou van je!

De engelen staan verbaasd om Mijn liefde voor jou.

Je kunt Mijn liefde met niets meten, zo groot is het.

Mijn kind, weet wie je bent.

Ik til je op, boven de hoogste bergen.

Ik ga met je mee, door de donkerste dalen.

Ik begeleid je als je door het water trekt.

Ik sta naast je wanneer je door het vuur moet gaan. J

e bent Mijn geliefde, zoveel meer dan je denkt.

Waarom denk je dat Ik zoveel geleden heb,

als Ik niet zielsveel van je houd?

Die liefde ken je niet. Het is niet van deze wereld.

Maar Ik zeg je, dat Mijn liefde groter is, krachtiger en mooier,

dan alles wat je ooit op deze wereld zult ontmoeten.

Je kunt het niet vergelijken met enig ander iets.

Het is zelfs veel groter dan het heelal. Omdat Ik groter ben dan het heelal.

Het heelal bevindt zich in Mij. En Mijn liefde gaat uit naar jou.

Zul je het ontvangen? Wil je het geloven?

Er is niets wat belangrijker is dan deze waarheid, Mijn kind.

Hou eraan vast, want het is Mijn leven voor jou.

Je bent van Mij. Wat er ook is.

Wat er ook gebeurt.

En Ik ben van jou.

Voor altijd.

Ik hou van je.

 

Jezus Christus.

Reacties

 

Jij bent Bijzonder!

 

Toen ik besliste om jou te maken,

zoals ik me dat had voorgesteld,

hield ik meteen van je.

Jou maakte ik niet zomaar,

vanaf het begin heb ik met jou iets bijzonders voorgehad.

Jij bent er niet één uit velen, zoals jij is maar één.

Ik wist wel bij mezelf dat het niet makkelijk worden zou,

in de tijd dat ik jou op aarde zou plaatsen.

maar wil je het toch aanvaarden,

want ik heb vertrouwen in jouw.

Je kunt het!

Als je stil bent voor mij en het plan voor jouw leven ontdekt.

En wat ik jouw gaf aan talenten, dat is precies wat bij je past.

Neem van mij aan dat jij bijzonder bent.

Omdat jij dat bent voor mij.

 

Vader God

Reacties

Mijn kind, het leven dat Ik je gegeven heb,

is sterker dan de machtigste krachten van dood en vernietiging.

Ik heb jou gevuld met Mijn Heilige Geest.

Ik heb Mijn levenskracht in jou gebracht.

Ik ben de God die IN JOU is.

Ik ben niet ver weg,

maar Ik ben Immanuel, God met JOU!

Overal waar jij loopt of gaat.

Overal waar jij zit of staat.

Ik ben er.

Ik ben daar waar jij bent.

Ik ben jouw God.

Jouw Vriend.

Ik wil dat je weet,

Mijn kind, dat Ik om je geef.

Dat Ik van je houd.

Dat Ik altijd bij je ben.

Twijfel daar nooit aan.

Laat de vreugde van Mijn aanwezigheid in je hart zijn.

Laat het leven dat Ik je heb gegeven, vrijuit in je stromen.

Ik heb je geen geest van angst of van wanhoop gegeven,

maar de Geest die eeuwig leven geeft.

Laat Mijn Geest vandaag in je hart zijn, Mijn kind.

En geniet van Mij. Ik ben bij je. Altijd.

Elke dag van je leven.

Ik heb JOU uitgekozen om van Mij te zijn, zegt God.

Ik heb je uit het vuil en de duisternis van deze wereld gehaald. I

k ben Degene geweest die om jou gaf, altijd.

En Ik zal je laten zien dat Mijn liefde voor jou nooit zal ophouden.

Ik ben God. En Ik ben waarheid.

Je kunt me echt vertrouwen, Mijn kind.

Ik zal je niet laten zitten.

Ik zal je redden, als je Mij roept.

Ik zal je troosten als je het naar Me uitschreeuwt.

Ik zal je altijd helpen.

Laat deze waarheid tot in het diepst van je hart doordringen.

Denk erover na.

Praat er met Mij over.

Houd het voor ogen.

Ik ben de Heer die jou helpt en die jou geneest, Mijn geliefd kind.

Ik ben niet die drukke vader die je gekend hebt.

Ik ben niet die vader die het eigenlijk niets kon schelen wat jij nodig had.

Ik ben niet die papa die kwaad werd, als jij iets verkeerd deed.

Ik ben de Heer, de God die jou kent, die om jou geeft,

en die niets liever wil dan steeds meer zorgen voor alles wat er in jouw leven gebeurt.

Als je in Mij rust, als je Mij in jouw leven laat regeren,

als je Mijn hand toestaat om dingen voor je uit te werken, dan zul je het zien.

Je zult het ervaren.

Je zult Mij vinden.

Ik ben er.

Laat los.

Laat de dingen waar je je zorgen over maakt los.

En kom tot rust in Mij.

Ik ben er.

Hier.

Bij jou.

Nu.

En voor altijd.

IK BEN!

Rust uit bij Mij.

Ik hou van jou.

Kijk naar de sterren aan de hemel.

En wees je bewust van Mijn kracht. Van Mijn macht.

Van mijn liefde voor jou die nooit ophoudt.

Deze liefde is echt.

Zo echt als het heelal dat je ziet.

Het is zelfs groter dan deze schijnbaar oneindige ruimte.

Mijn liefde gaat verder...

En Mijn liefde is er altijd.

Bij jou.

In jou.

Voor jou.

Het is jouw schat.

Je grootste rijkdom.

Voor altijd.

 

Je opgestane Heer en Redder,

Jezus Christus!

 

@Bron:Real-life

 
 
Reacties

 

 

Speciaal voor jou;

 

God kent jou! Ben jij die mens, die verlangend een omarming van iemand verwacht?

Voelt het zo eenzaam met zoveel mensen om je heen,

die horen maar niets zeggen en kijken maar niets zien?

Is er iemand die jou kan vinden?

Je hart is gebroken en duisternis ligt als een deken van pijn over de fundamenten van je bestaan.

En je hebt maar één gedachte: ik verberg het maar, want niemand hoeft het te zien.

Niemand? Is hier iemand die mij vinden kan?

Je loopt door een nacht met een mantel van verdriet, zwaar drukkend op je schouders,

en al je hoop is uitgewist je vraagt vertwijfeld:

Wie ben ik Wie - ben - ik? Is daar iemand Die mij hóren kan?

Bestaat er een muur die voor Hem te sterk is?

Ken jij een zee die voor Hem te groot is?

Is er een put zo diep dat Hij jou niet ziet zitten?

Er is Iemand die je ziet, Die alles van je weet,

en Die je beter kent dan dat je jezelf kent! Mijn Kind:

Er is geen nacht zo duister of er zal Licht schijnen

En… je zult een Gezicht van Liefde zien!

 

Je liefhebbende Vader.

 
Reacties

 

 

 

Mijn kind, Ik wil gewoon vertellen hoeveel Ik van je hou.

Ik heb zoveel liefde voor jou.

Ik kan het je eigenlijk niet vertellen, omdat woorden zo tekort schieten,

omdat woorden zo beperkt zijn om uit te drukken wat Ik in Mijn hart ervaar voor jou.

Ik heb een liefde voor jou die zo oneindig, zo onbegrijpelijk

en zo onvatbaar is voor het menselijk verstand.

Mijn liefde is veel te groot voor elk verstand, voor elke mogelijke vorm van begrip.

Zelfs de engelen zijn niet in staat om de diepte van Mijn liefde te vatten.

Ik ben God. Ik ben de Eeuwige. Ik ben de Almachtige.

En Ik brand van eeuwige, onveranderlijke, onverminderende, nooit afnemende liefde voor jou.

Ik kan je veel inzicht en wijsheid geven,

Ik kan je grote diepten laten zien van Mijn koninkrijk,

Ik kan je geweldige rijkdommen laten zien van Mijn Geest,

Ik kan je meenemen naar verre gebieden in Mijn wereld, Ik kan je verbazen,

Ik kan je werkelijk versteld doen staan - keer op keer -

omdat Ik zo geweldig groot ben, zo oneindig

en omdat Ik zoveel wonderbare zaken kan openbaren aan jou.

Er is geen einde aan de rijkdommen in Mijn hand.

Er is geen einde aan de rijkdommen in Mijn wereld.

Er is geen einde aan de diepten van Mijn wijsheid.

Er is geen grens aan de mogelijkheden van Mijn hand...

Maar als er iets is wat Ik wil zeggen tegen jou,

Mijn kind, wat belangrijker is dan alles wat er ooit is geweest is,

alles wat er is, alles wat zal komen... als er iets is wat boven alles uitstijgt

en wat je meer dan alles werkelijk moet weten,

Mijn kind, dan is het dit: Mijn liefde voor jou wordt nooit minder.

Mijn liefde voor jou is eeuwig.

Mijn liefde voor jou verandert nooit.

Ik ben zo bewogen, Mijn kind.

Er stroomt zoveel genade en bewogenheid in Mij.

Ik wil het je tonen. I

k wil alles doen wat er in Mijn vermogen ligt om jou te tonen dat Mijn liefde voor jou nooit vermindert.

Want Ik ben zo groot, Ik ben zo machtig.

En Ik heb een liefde voor jou, Mijn geliefde kind, die nooit vermindert.

Durf het te geloven.

Er zijn veel stemmen in deze wereld die jou proberen wijs te maken dat je Mij moet verdienen.

Er zijn veel stemmen die alles op alles zetten om te infiltreren in jouw hart,

zodat je niet werkelijk de diepte van Mijn liefde zult kunnen ontdekken.

Veel stemmen van mensen, die het vaak nog goed bedoelen ook.

Mensen met een oprecht hart, maar die zelf geen diepe openbaring hebben van Mijn geweldige, intense, grote, overweldigende, nooit verminderende liefde.

De mens is een wezen dat afgesneden is van Mij.

En heel veel mensen, zelfs mensen die Mij al in zekere mate kennen, zijn nog niet voldoende genaderd tot Mij en zijn nog niet voldoende doorgedrongen in Mijn hart.

Ze hebben zich nog niet voldoende overgegeven aan Mij waardoor ze beginnen te zien wie Ik werkelijk ben: de God van liefde.

Maar Ik wil je zeggen, Mijn kind: Mijn liefde voor jou verandert niet.

Kijk naar het verhaal van de verloren zoon. Hoeveel verloren zonen en dochters zijn er wel niet in deze wereld?

Hoeveel mensen zijn er wel niet die het in de ogen van iedereen verpest hebben, die werkelijk alles verprutst hebben?

Mensen die niets goeds hebben gedaan, maar die alles wat dwaas is op hun kerfstok hebben. Mensen die van de ene fout in de andere vallen.

Werkelijk alles wat ze maar verkeerd kunnen doen, lijken ze wel verkeerd te doen.

Maar, Mijn kind, het is niet te vatten voor jouw verstand wat Ik nu ga zeggen...

Als je kijkt naar hen die vallen, struikelen, zondigen en worstelen en die werkelijk niets goeds lijken te doen, dan zeg Ik:

Mijn liefde voor hen is oneindig groot.

Mijn liefde voor hen is onbegrijpelijk diep.

Mijn liefde voor hen is onvoorstelbaar intens.

Ik wil dat je dat weet. Mijn kind, Ik wil het jou vertellen, opdat je weet dat Ik vol bewogenheid ben voor jou.

Opdat je weet dat Ik vol liefde ben, dat Ik je niet zomaar verstoot, dat Ik je niet zomaar afwijs, d

at Ik je niet zomaar uit Mijn aanwezigheid wegduw.

Want Ik ben een God van bewogenheid. Ik ben een God van genade. I

k ben een God van ontferming. Ik ben een God van liefde.

Ik ben de God die zijn leven heeft gegeven om jou in mijn armen te sluiten.

Ik heb alles wat Ik had, mijn hele ziel, mijn wezen, mijn binnenste uitgegoten om te laten zien dat Ik er wil zijn voor jou. Mijn kind, Ik ben er voor jou.

En Ik ben vol bewogenheid, Ik ben vol genade voor jou.

Er is niets wat jij kunt doen om deze liefde van Mij te laten ophouden.

 

Je hemelse Vader en Jezus Christus

 

David Sorensen

Godisecht.com

Reacties

 

 

Ik kies voor jou! Kom nu dicht bij Mij, want Ik heb jou zo nodig.

Nee, jij bent niet overbodig.

Ik heb jou uitgekozen, ja jij! Mijn hand is op jou!

Ik heb jou gezien, bloed, zweet en tranen.

Maar vrees nu niet meer, want Ik heb je hart gezien.

En Ik heb jou vergeven in al Mijn liefde, in al Mijn macht en majesteit

en nu bekleed Ik jou opnieuw, met een rood kleed,

en Ik zeg: 'Mijn kind, Ik was jou schoon!'

Ik heb jou uit de klei getrokken

en Ik plaats jouw voeten op de rots, de rots die eeuwig staat,

de rots die nooit meer vergaat.

Voor altijd en eeuwig zul jij daar staan bij Mij, witgewassen als de sneeuw, w

aardig en bekleed door de hoogste Koning.

Dus strek je handen uit naar Mij,

laat je optillen door Mij want het is Mijn Geest in jou.

Sterker dan de dood... Mijn macht is sterker dan de dood.

Mijn macht is sterker dan de dood.

Het is MIJN LIEFDEMACHT!

Je bent niet meer gevangen, nee,

Ik heb jou verlost, door het dierbare bloed,

het krachtige bloed van Jezus.

Want Mijn oog is op jou.

Ik heb jou niet overgeslagen.

En Mijn werk gaat door.

Wees niet langer teneergeslagen.

Hef je hoofd omhoog, strek dan je knikkende knieën

en hef je handen op en ook je hoofd.

Mijn glorie zal verrijzen, zal opgaan uit het stof,

want daaruit heb Ik jou gemaakt.

Ik giet goud in aarden vaten.

Ik bekleed jou vanbinnen en buiten met Mijn goud.

Het is Mijn werk, je hoeft niets te presteren,

laat Mij jouw hart bekleden, met Mijn glorie. want daarvoor heb Ik jou bedoeld,

en daarvoor zul je leven, met opgeheven hoofd zul je door het leven gaan.

Niet langer stil blijven staan, want wat is geweest is voorbij.

Ja, er komt een nieuwe tijd!

Dus geef me jouw schoenen, geef me je schoenen en wandel waar Ik ga.

Ik ga voor je uit, Ik heb de weg bereid.

En Mijn plannen staan vast, tot in alle eeuwigheid.

Niet langer de moed verloren, nee nee, niet langer de moed verloren,

want Ik geef nieuwe hoop, zie het is al ontsproten, het werk dat Ik ga doen, nieuw werk dat Ik ga doen

Zevenmaal heb je Mij bedrogen, maar Mijn vergeving is groter, groter,

Mijn genade is groter, Ik laat niet af van wat Mijn hand begon,

Ik ben trouw aan wie Mij heeft verlaten, opnieuw zullen wij samen beginnen, nooit kijken wij weer achterom want:

IK KIES VOOR JOU, IK KIES VOOR JOU!

Dus kies nu voor Mij, kies nu voor Mij.

Dan is het voorbij, we gaan opnieuw beginnen, samen zij aan zij.

Onderschat niet de Geest die in jou woont,

het is de heilige Geest, de Geest van God,

onderschat niet de Geest die in jou woont,

de Geest van God,

de schepper van hemel en aarde

En Ik waai met Mijn wind over jou.

Ontvang genezing en wees vrij...

Je hemelse Vader, de almachtige.

David Sorensen Godisecht.com

 
Reacties
 
 
 
 
Rest In My Arms Of Love
 
 
There is Rest in my arms of love, there is peace in my arms of love.
My lost and lonely ones come run into your Fathers arms.  I see those tears in your eyes I hear your cries in the night.  My heart is moved with compassion for you my child. You have been away from the fold and you want to come home to me.  Yet; you have thought perhaps I would not receive you again to myself. Take one step towards me and I will run to you my child.  I will hold you close to my heart.
I will heal the years, that all the canker worms has destroyed,  I will restore you unto myself; Jesus your Lord and Savior.
Do not listen to the enemy who says to you that you have gone to far down that you can’t come back to me. I am a loving God, a forgiving God, and a restoring God.  It is my nature to forgive, and restore, heal, and reconcile.
 
Come Home to me my heart is broken for you I long after you.
 
You are mine and I am yours I have never forgotten you. My child you may feel lost, but I know right where you are.  You feel lost and lonely  your heart has been broken; into many pieces only the fragments remain.  Listen my child come home to me and I will put it all back together for you.
I think of you all the time, continually you are in my thoughts.  I know the thoughts I think towards you.  Thoughts to bless you continually; thoughts to bless you beyond measure.
In My Fathers house there are many mansions, and there is room for you there.  Come home my sons, my daughters, I have a robe of purest white for you. I will place a ring upon your finger and a crown upon your head.  Do not listen to the negative words of those who are trying to hold you back.  Come Home now the days are short, the last hour is upon you.
 
Come quickly run to me before it is to late.
 
I am coming soon the time is now.  The only one who is keeping you from me is your self.  My arms are wide-open ready to receive you my child.   Open your eyes of faith my child and you will see me standing in shadows of your life. The clouds are gathering the storm is fast approaching run, into the rock of ages and you will be safe with me forever more.
 
Look up my child your Redeemer draws nigh, I am even at the door.
Open the door and I will come in and have fellowship with you.
Remember your Lord the one who will always love you.  People have failed you time, and time again.  I have not failed you my beloved; I am always near only breath away.
Come home to your Father come home today.
 
I love You!  I am your redeemer now and always.
 
 
Love, Jesus
 
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl