Resting Place
Resting Place

 

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

 

 

 

 

 Seek the Lord.

His Precious Love for us is eternal.

He loves us very much.

Fill your life with His Love

and with His Words.

 

@Beloved Daughter

 

Reacties

 

 

 

 

 

Jezus, ik kom tot U

 

1. Heer, uit mijn banden, droefheid en nacht, kom ik tot U, kom ik tot U

Waar vrijheid vreugd' en licht m'in U wacht,

Jezus, ik kom tot U. Uit al mijn zwakheid, Heer, in Uw kracht,

Uit al mijn nood in Uw grenz'loze macht,

Uit al mijn zond' in U, die 't volbracht. Jezus,  ik kom tot U.


2. Uit al mijn falen, hoezeer 'k ook tracht, kom ik tot U, kom ik tot U.

In al, wat Gij aan 't kruis hebt volbracht, Jezus, ik kom tot U.

Uit aardse smarten, Heer, in Uw rust,

Uit 's levens storm tot Uw veilige kust,

Uit grievend leed in hemelse lust, Jezus, ik kom tot U.


3. Uit al mijn hoogmoed, onrust en strijd, kom ik tot U, kom ik tot U.

'k Rust in Uw heil'ge wil voor altijd, Jezus, ik kom tot U.

Vanuit mijzelf in U zelf, o Heer,

Uit wanhoops nacht in Uw hemelse sfeer,

Waar 'k in aanbidding met U verkeer, Jezus, ik kom tot U.


4. Vanuit mijn angst en schrik voor de dood, kom ik tot U, kom ik tot U.

In 't eeuwig, zalig huis, dat Gij boodt, Jezus ik kom tot U.

Uit mijn verderf, zo grondeloos diep,

In de volmaaktheid van U, die mij riep, T

ot eeuwig, blij aanschouwen mij schiep, Jezus, ik kom tot U.

 

Glorieklokken 208





Reacties

 

 

 

God intiem leren kennen 1

 

Profetische woorden uit Gods hart, die jou tot zijn hart van liefde trekken.

Beste lezers, we zijn niet geroepen om door het leven te gaan als mensen die zomaar 'in God geloven' of 'christen' zijn. De reden dat we bestaan, is om God heel intiem te leren kennen. 'Mijn hart trekt naar U, Heer, U wil ik zien, U wil ik kennen.' (Psalm 27:8) In deze editie van Life Magazine lees je het eerste deel van een bijzonder woord uit Gods hart voor jou. Neem even de tijd om dit tot je door te laten dringen. En geef het alsjeblief aan anderen door. David Sorensen Godisecht.com Ontdek Mij, mijn kind Je bent niet bedoeld, mijn kind, om onder een werklast te leven met Mij. Je bent niet bedoeld, om onder jukken gebukt te gaan in mijn Koninkrijk. Ik heb je bedoeld voor Mezelf. Voor mijn liefde, mijn kind. Om als een bloem te zijn, die opschiet in mijn liefde en die groeit en groeit. Die steeds groener en krachtiger wordt en blaadjes en kleur krijgt, die vorm ontwikkelt en steeds stralender wordt, omdat je steeds meer ontdekt van mijn liefde voor jou. Daarvoor heb Ik jou bedoeld, mijn kind. Dat is de reden dat jij bestaat. Niets anders. Je bent geen werkpaard, mijn kind. Je bent mijn geliefde. Denk niet dat je voor een kar gespannen moet worden en zware lasten moet trekken. Daar heb Ik je nooit voor bestemd, mijn kind. Dat is niet mijn wil voor mijn kinderen. In mijn Woord staat: 'Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht' (Mattheüs 11: 29, 30). Je bent geen werkpaard. Ik heb er verdriet van dat zovelen, die Mij vertegenwoordigen, deze illusie geloven. Ik zie hoe ze gebukt gaan onder zware lasten, onder zware jukken, omdat ze denken dat ze Mij zo moeten dienen. Alsof Ik zo’n Vader zou zijn. Alsof Ik een slavendrijver zou zijn. Je bent geen slaaf, mijn kind. Je bent geen slaaf. 'Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.' (Galaten 5:1) Ik wil je laten ontdekken hoe liefdevol Ik ben. Ik wil je laten zien, mijn kind, dat Ik een oneindige liefde heb voor jou en voor ieder mens die Mij oprecht zoekt. Ik ben zo oneindig groot. Daar heeft geen mens op aarde een werkelijk besef van. Ik open Mezelf, zodat jij Mij zou kunnen leren kennen. Ik open Mezelf voor jou. Ik zet de deuren wijd open, mijn kind, voor jou. Want Ik ben jouw Vader. Ik ben jouw liefhebbende Vader. Mijn lieflijke aanraking Neem tijd, mijn kind, om bij Mij te komen. Neem tijd om Mij te kunnen ontdekken. Neem tijd, mijn geliefde, om mijn aanraking te ervaren. Dat heb je zo nodig, mijn kind. Mijn lieflijke aanraking. Mijn kus. Mijn genezende hand. Je hebt Mij zo nodig, mijn kind. 'U maakt mij het pad van het levensbekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.' (Psalm 16:11) Je hebt Mij veel meer nodig dan je soms beseft. Neem tijd om te drinken van Mij. Neem tijd om te eten van Mij. Neem tijd om reizen af te leggen in Mij. Want Ik wil je zoveel laten zien, mijn kind. Ik wil je steeds weer in volle verwondering brengen van mijn grootheid, van mijn liefde. Er is zoveel wat je niet weet van Mij. Er zijn zoveel gebieden in mijn Geest, waar je zo gelukkig van wordt. Er zijn zoveel aspecten van mijn kracht, die Ik aan jou bekend wil maken. 'Iets dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen; iets dat God heeft weggelegd voor wie hem liefhebben. Maar ons heeft God het onthuld door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepste geheimen van God.' (1 Korintiers 2:9-10) Neem daarom tijd, mijn kind. Denk niet dat het niet voor jou is weggelegd. Nee, Ik roep jou, mijn kind. Ik roep jou. Hier ben je voor geboren: om bij Mij te zijn. Om Mij te ontdekken. Om te genieten van Mij. Dan zul je een getuige zijn van wat je gehoord en wat je gezien hebt. Dan zul je een weerspiegeling worden van Mij. 'Het leven is verschenen. Dat eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is verschenen, hebben wij gezien. We getuigen ervan en maken het u bekend. Wat we hebben gezien en gehoord, maken we ook u bekend.' (1 Johannes 1:3) Er is zoveel meer, zoveel meer. Er zijn zoveel diepe gebieden in Mij, waar nog niemand tot is doorgedrongen. Er is zoveel rijkdom, die Ik wil laten zien. Er is zoveel vreugde, die Ik je wil laten ervaren. Er is zoveel schoonheid, die je nog nooit hebt aanschouwd. 'Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.' (Jeremia 33:3)

Einde van eerste deel van dit profetisch woord.

 
Reacties

 

 

 

Kom hogerop, mijn kind 2

Profetische woorden uit Gods hart, die jou tot zijn hart van liefde trekken.

Leef voor Mij. Zoek Mij. Neem tijd om Mij te ontdekken. Je zult zo gelukkig zijn, mijn kind. Je zult zo stralen. Je zult zo vol vreugde en geluk zijn als je Mij aanschouwt. Als je Mij kent. Als je jezelf verzadigt met wat van Mij is. 'Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.' (Psalm 34:6) 'Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; gelukkig is de mens die bij Hem schuilt.' (Psalm 34:9) Ik heb jou geroepen. En Ik roep jou opnieuw: Kom, klim hogerop, klim hogerop. Neem tijd om te bidden, om Mij te zoeken, om Mij te leren kennen. Kom hogerop, mijn kind. Zoek Mij, als het dierbaarste wat je bezit. Zoek Mij, als het mooiste wat er is. Begeer Mij, hunker naar Mij, smacht naar Mij. Roep Mij aan, mijn kind. Streef ernaar om Mij te ontdekken. Streef ernaar om door te dringen in mijn hart.
'Wie mogen de berg van de Heer bestijgen, wie zijn heilige tempel binnengaan? Wie rein zijn van hart en handen, geen afgoden vereren, geen valse eden afleggen. Op hen rust de zegen van de Heer, hij doet hun recht. Zij zijn op zoek naar God, zij zoeken u, God van Jakob.' (Psalm 24:3-6) Zet je in, mijn kind, om los te komen van de aardse beperkingen. Zet je in om door alles heen te breken wat je wil belemmeren. Bind de strijd aan met de duisternis, die jouw ogen wil afwenden. Luister: als jij niet vecht, mijn kind, dan zul je nooit doordringen tot mijn heiligdom. Ik roep je: breek door, geef niet op, blijf zoeken. Verlang naar Mij. Spring over de belemmeringen heen. Spring over de hindernissen heen, mijn kind. Schop ze uit de weg. Sla ze weg. Breek erdoor. Laat los. Laat alles los wat je zelf nog vasthoudt. Laat alles los, mijn kind en begeer Mij. Zoek Mij met alles wat je hebt. Heb passie voor Mij. 'Omdat je met Christus opgewekt bent: zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Richt je op de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.' (Kolossenzen 3:1, 2) Klim omhoog. Strek je uit. Laat je niet beheersen door de aardse beslommeringen. Laat je niet beheersen door de aardse zorgen. Laat je niet beheersen door de wereldse onrust. 'Wees niet bezorgd over je leven (…) Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de ongelovigen uit. Want je hemelse Vader weet, dat je dit alles nodig hebt. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal je bovendien geschonken worden.' (Mattheus 6: 25, 33) Het is een keuze, mijn kind, die je zelf moet maken. Het is een keuze, die jij moet maken, mijn kind. Niemand kan die keuze maken in jouw plaats. Niemand. Geen prediker, geen bidder, geen broer of zus, zelfs Ik niet. Jij moet kiezen om te klimmen, om je uit te strekken naar Mij. Om van Mij je hoogste begeerte te maken. Om van Mij je diepste passie te maken. Om van Mij je ultieme verlangen te maken. 'Dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt.' (Johannes 17:3) 'Alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat.' (Filippenzen 3:8)
Ik verlang naar jou Ik kan alleszins zeggen, mijn kind, dat Ik verlang naar jou. Ik begeer jou. Ik hunker naar jou. Ik heb jou zo lief, mijn kind. Mijn geliefde, er is een passie die brandt in mijn binnenste. Er is een verlangen dat borrelt in Mij. Een liefde voor jou, om jou te omhelzen. Om jou te bekleden met mijn heerlijkheid. Om mijn kroon op jouw hoofd te zetten. Om je te genezen van je diepe pijnen. Om die lasten van jou weg te blazen. Ik verlang er zo naar, mijn kind, om jouw denken in de volle vrijheid te zien komen. Waar je Mij kunt kennen en waar je kunt opstijgen met vleugels als van een arend, zonder de lasten die de duisternis in je denken heeft gebracht, en waar je kunt genieten van mijn vrede. 'Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden' (Jesaja 40:31) Ik wil je denken zo vernieuwen, Ik wil je zo omvormen, Ik wil je denken zo veranderen, dat je zult zijn als een arend die opstijgt op de wind en die vredig gedragen wordt door Mij, en die zweeft in vrede en vertrouwen. Zonder krampachtigheid, zonder streven, zonder succesformules, zonder menselijke trucs. Als een arend die aan Mij is overgegeven en die zich laat dragen door mijn Geest. Zonder de stellingen van menselijke werken. Zonder eigen krukken, eigen zekerheden. Maar met mijn waarheid als jouw zekerheid. Met mijn waarheid als jouw fundament. Met mijn waarheid als jouw grond waar je op kunt staan. Hervorm je denken, mijn kind. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken (Romeinen 12:2). Hervorm je geest. Hervorm je innerlijk naar mijn beeld. Luister naar wat Ik tot je zeg. Neem tijd om in mijn woord door te dringen, mijn kind. Neem tijd om Mij te ontdekken overal om je heen. En je zult verbaasd zijn. Sta geen andere onderwerpen van jouw begeerte toe in je leven die mijn plaats innemen. Sta niet toe dat jouw huis bezet gebied is, door de begeertes van deze wereld. Want dan sluit je een deur voor Mij. Dan sluit je een deur voor een aspect van Mezelf. Laat niets in je huis aanwezig zijn, laat niets in je leven een plaats innemen, die een belemmering vormt voor een aspect van Mij. 'Verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader.' (1 Johannes 2:15) In Mij vind je de volmaakte vervulling van je verlangens. Zoek eerst Mij. Zoek mijn heerschappij in jouw leven. Zoek het beheersen van mijn Geest over jouw leven. Zoek het functioneren van mijn principes in jouw leven. Zoek het hervormen van jouw denken. Zoek mijn Koninkrijk en al de rest waar je naar verlangt: al je honger, al je dorst, al je dromen, al je begeertes, mijn kind, ze zullen zo verzadigd worden. Je zult meer krijgen dan je ooit zou durven denken. Maar zoek eerst Gods Koninkrijk, en die dingen zullen je bovendien geschonken worden. (Lucas 12:31) Want Ik ben niet arm. Ik ben niet gierig. Mijn hand is ruim. Mijn rijkdom is oneindig. Mijn voorzieningen zijn er. Mijn heerlijkheid is onbegrensd. Mijn majesteit, mijn kind, die kan jouw deel zijn, als je werkelijk de wereld durft los te laten en Mij tot jouw hoogste verlangen stelt. Dan zul je zo verzadigd zijn, mijn kind. Daar heb je nu nog geen voorstelling van.

'Mijn God zal vanuit zijn rijkdom aan heerlijkheid volop in al uw noden voorzien in Christus Jezus.' (Filippenzen 4:19)

Einde tweede deel van dit profetisch woord.

Reacties

 

Ik verlang vurig naar jou! 3

Deel drie van een profetisch woord waarin God jou hoger in Hem roept, om Hem te kennen

Mijn geliefde kind, Ik zoek jou. Ik achtervolg je, mijn kind. Ik trek aan jou. Ik roep je. Ik verlang naar jou. Ik hunker naar je. Ik strek Me uit om jouw hart te krijgen. Om jouw hart te kunnen vatten in mijn handen en jou op te tillen en jou te verenigen met Mezelf. Dat is de reden waarom je geboren bent. Je kunt overal heengaan, m'n kind. Je kunt overal zoeken waar je wilt. Je kunt de wereld doorkruisen. Je kunt alles proberen wat er binnen je bereik komt. Je kunt alles proeven wat in deze wereld aangeboden wordt. Je zult uiteindelijk altijd heel diep teleurgesteld worden. Zeer diep. Want deze wereld is één en al leugen. Deze wereld is één en al misleiding. Het is goud zonder inhoud. Het is klatergoud. Het lijkt mooi, maar het is een ballon vol lucht. En Ik weet het: het zijn mooie ballonnen, het zijn grote ballonnen, het zijn veel ballonnen, het zijn zeer veel ballonnen. Maar wat ze bevatten is lucht, mijn kind. Het is niet waar jij eigenlijk naar verlangt. Het lijkt wel zo, maar het is het niet. Laat je niet ompraten door de verkopers van de duisternis. Laat je niet ompraten, mijn kind, door hen die jouw eeuwige ziel op het oog hebben. Laat je niet meelokken door de mooie woorden en door het indrukwekkende schouwspel. 'Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.' (1 Johannes 2:16, 17) Luister goed, mijn kind. Er is veel lawaai om jou heen. Er is veel geluid dat op je afkomt. Er is veel licht. De duisternis is een meester in het lokken van de menselijke zielen. Kijk maar naar de massa's die er blindelings intrappen. De wereld is een slagveld van de mensheid, die z'n ziel prijsgeeft aan de verlokkingen van de duisternis. De wereld is een gruwelijk slagveld van ontelbaren die er blindelings intrappen. Maar mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Ik bied Mezelf niet aan met leugens en mooipraterij. Ik zet geen show op om Mezelf te promoten. Ik spreek in alle eenvoud tot jouw hart. Ik maak jou in alle oprechtheid mijn liefde bekend. Ik spreek tot jouw innerlijk en Ik zeg: Ik hou van je. Ik verlang naar jou. Ik ben één en al open deur voor jou, mijn kind. Kom binnen en geniet van Mij. Want hier ben je thuis. Hier hoor jij. Hier vind je je bestemming. Bij Mij worden je dromen werkelijkheid. Want Ik ben de Oorsprong van jouw bestaan. De reden waarom je leeft. 'Verlustig je in de Heer; dan zal Hij je de wensen van je hart geven. Wentel je weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal je gerechtigheid doen opgaan als het licht, en je recht als de middag.' (Psalm 37:4-6) Ik ben het en Ik vraag jou: Laat los, de wereld met al haar schittering en al haar opsmuk en al haar ijdelheid en maak van Mij jouw begeerte. 'Hij heeft ons grote en waardevolle beloften gedaan. Daardoor ben je ontsnapt aan de verderfelijke zelfzucht die in de wereld heerst en krijg je deel aan Gods eigen wezen.' (2 Petrus 1:4) Je zult verbaasd zijn, mijn kind, hoezeer de schijnbare schoonheid van deze wereld in het niets zal vallen bij wat Ik jou zal tonen. Je zult verbaasd zijn, mijn kind, hoe grauw, hoe somber, hoe mat, hoe kleurloos, zelfs hoe afzichtelijk, hoe lelijk de schijnbare schoonheid van deze wereld zal blijken te zijn, als je begint te ontdekken IN Mij, en als je in Mij begint rond te kijken.

Je hemelse Vader en Jezus Christus.

.

Reacties

 

 

 

Ik leid je langs veilige paden 4

 

Deel vier van een profetisch woord waarin God jou hoger in Hem roept, om Hem te kennen

 

Mijn geliefde kind, Ik heb jou geestelijke ogen gegeven, om te kunnen zien. Ik heb jou geestelijke oren gegeven om te kunnen horen wat Ik tot jouw hart zeg. Ik heb jou geestelijke zintuigen gegeven om Mij te kunnen kennen. Ik heb jouw geest gemaakt. En jij hebt de mogelijkheid om Mij te ontdekken en om omgang te hebben met Mij. Ik heb je die mogelijkheid gegeven. Je kunt Mij kennen als je het werkelijk wilt. Maar jij moet kiezen. Jij moet ervoor kiezen, mijn kind. Elke dag weer. Want de duisternis houdt niet op met hindernissen op je pad te werpen. De duisternis houdt niet op met zand in je ogen te willen strooien. De duisternis houdt niet op met valkuilen te graven. Dit leven, mijn kind, is voor jou niet altijd de hemel op aarde. Maar als je je hart elke dag door Mij laat vormen, als je luistert naar mijn stem, als je tijd neemt, mijn kind, om gevoelig te worden voor Mij en als je je steeds weer laat leiden door wat Ik tot jou spreek in mijn woord de Bijbel, dan zal Ik jou beschermen. 'Ja, de Heer zal mij beschermen tegen elke aanslag van de duivel en mij veilig overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Aan hem de eer, voor altijd en eeuwig!' (2 Timotheus 4:18) Dan zul je als een schip zijn, die langs de kliffen vaart en die de zandbanken ontwijkt en die de stormen doorstaat en die uiteindelijk in de veilige haven komt. Daar zul je uit de boot van je leven stappen en zul je nooit meer de zee op hoeven te gaan. Daar zul je nooit meer bedreigd hoeven te worden door donkere regenwolken. Daar zul je nooit meer de angst van het onbekende hoeven te ervaren. Want dit leven, mijn kind, is soms als een gevaarlijke oceaan met vele hindernissen, met vijandige schepen die je willen kelderen. Met eilanden vol lust en onreinheid, die je lokken met draaikolken die je de diepte in willen zuigen, draaikolken van depressie, eenzaamheid en pijn. Er zijn zoveel gevaren in dit leven. Maar als je Mij aan het stuur laat staan van jouw schip, als je Mij tot de zeevaarder maakt van jouw leven, dan zul je ervaren, mijn kind, dat jij niet alleen behouden aan zult komen, maar dat je onderweg velen zult opvissen. Dan zul je op jouw levensreis vele drenkelingen meenemen op jouw boot. Veel vastgelopen schepen zul je mogen herstellen. Dan zul je ervaren dat je niet alleen in de haven aankomt, maar met een vloot schitterende schepen die allemaal Mij tot hun eindhaven hebben gesteld. Schepen die zich niet hebben laten afleiden door de grote cruise-schepen, die dag en nacht feest vieren. Die zich niet hebben laten weglokken door de geluiden die weergalmen over de zee. Die zich niet hebben laten meesleuren door de duisternis van de draaikolken. Maar die Mij hebben gevolgd en door Mij geloodst zijn over de zeeën. En die bij Mij uitgekomen zijn. 'Hij geeft mij kracht en leidt me langs veilige paden, zoals hij beloofd heeft.' (Psalm 23:3) Mijn kind, je hebt er geen benul van hoeveel vreugde er zal zijn als dat moment aanbreekt. Dan zal de pijn van de soms hevige reis voor eeuwig achter je liggen. En daar verlang Ik naar, mijn kind. Maar Ik zeg jou, mijn wind zal jou leiden over de woeste zeeën, over de eenzame wateren en langs de rotsige kliffen. Jij zult een schip zijn, waar veel genezing op zal plaatsvinden. Jij zult een schip zijn waar velen rust zullen ervaren. En waar mijn genezing aan boord zal zijn. Want dat is mijn roeping ook voor jou, mijn kind. Als je Mij werkelijk kent, dan zal mijn hand op jouw leven zijn. En dan zal er genezing stromen door jou heen naar vele anderen. Dan zullen vele verlaten mensen en vele eenzamen bij Mij hun haven vinden. Dat is ook je roeping, mijn kind. Want wie Mij kent, wordt door Mij gezegend om mijn liefde uit te dragen. En dan zal het niet een klein beetje zijn. Maar dan zal het met grote hoeveelheden zijn. Dan zullen vele mensen Mij vinden. Ik wil van jou een boot maken, die veel mensen kan dragen, die veel schipbreukelingen kan opvissen, die veel eilanden kan afschuimen naar mensen die verdwaald zijn, die veel zinkende schepen kan redden. Ik verlang daar zo naar, mijn kind. Ik heb zo'n verlangen om jou in je bestemming te zien komen. Maar zoek Mij, m'n kind. Zoek Mij, want daarin ligt jouw vervulling. Geef niet op.

 

Je hemelse Vader en Jezus Christus.

 

Reacties
 
 
Ik heb zoveel goeds voor jou
 
Een profetisch woord waarin Jezus je oproept om niet angstig rond te kijken,
maar op HEM te zien.
 
Mijn geliefde kind, Ik ben nooit zonder hoop.
Ik ben altijd vol goede verwachtingen, vol goede moed.
Ik ben de God die leven IS.
Ik heb alles wat goed en mooi en heerlijk is doen ontstaan uit het niets, uit het duister.
IK BEN HET LEVEN, zegt God.
Ik ben het die JOU leven geeft, leven in overvloed.
Het is zo belangrijk dat je dit leest en dat je het dagelijks vasthoudt,
door alles heen, door je pijn heen, door je angsten heen, door het lijden heen.
Zie, Ik doe iets nieuws! Kijk niet langer achterom.
Kijk niet naar je verleden.
Kijk niet naar wat er om je heen allemaal getoond en gezegd wordt.
KIJK NAAR MIJ, zegt God.
Ik ben de HEER, de almachtige, de Heer der heren, de Koning der koningen.
Wie is als Mij? Niemand kan zich meten met Mij, zegt God.
Ik ben het die de dingen van deze wereld stuurt en leidt.
Ik ben het die de touwtjes in handen heeft, niet de duivel! I
K BEN GOD, weet je nog? Ik ben de almachtige.
Ik heb een plan met je leven.
Een plan vol goede dingen, vol liefde, vol vrede, vol rust en vreugde.
Ik ben de God die leven geeft.
Leven dat de dood verdrijft.
Kijk niet naar de negatieve dingen die je blik zo verduisteren
en die je zo afleiden van mijn heerlijkheid en mijn grootheid.
Kijk naar de dingen die je MIJ laten zien.
De liefde, het goede, de vreugde, de trouw.
Ik ben zo goed, zegt God.
Zo liefdevol en zo vol vreugde.
Overvloed van vreugde is er voor mijn aangezicht.
Altijd.
In alles wat er op aarde kan gebeuren:
Ik ben vreugde, rust en liefde.
Ik ben het, zegt God, die alles in handen heeft.
Dus laat je niet van de wijs brengen,
laat je geen angsten aanpraten of opleggen,
ook niet door mensen die Mij beweren te prediken,
maar die verkeerde inzichten hebben over Mij,
die Mij niet ten volle kennen en die mijn Geest niet ten volle kennen,
maar die op eigen denken steunen.
Ik ben de God die alles in handen heeft.
Zie niet angstig rond, zie niet angstig om je heen,
maar zie MIJ.
Ik ben zo vol liefde, zo vol trouw, zo vol goedheid, door alles heen.
Als je je leven OP MIJ BOUWT zul je standhouden, door alles heen.
Dan zul je sterk zijn en zul je een huis zijn voor anderen,
waar mensen rust en herstel vinden.
Laat mijn Geest ten volle stromen in je leven.
Laat mijn Geest stromen in je hart.
In alles wat je bent en doet.
Laat mijn Geest je leiden, naar mijn rust en vrede.
Naar mijn liefde en goedheid.
Laat je niet opjagen door de dingen van de wereld,
door de drukte en de stress.
Laat je leiden door mijn Geest.
Ik zal je leven geven, door alles heen.
En je zult groeien.
Ik zal je de kracht geven om te groeien en vrucht te dragen.
Want Ik ben het die groei geeft, door alles heen.
Door de strijd heen.
Ik doe je groeien, zegt God.
Laat je niet weerhouden van mijn Geest, mijn kind.
Laat je niet tegenhouden, om het volle van mijn Geest te ontdekken.
Ik ben mens geworden en Ik ben gestorven om JOU tot Mij te zien komen.
Om jou tot mijn hart te brengen.
Maar dat kan enkel door mijn Geest, die jouw geest verandert en tot liefde met Mij brengt.
Laat je dus niet tegenhouden, door wat mensen zeggen en denken.
Laat je niet verhinderen van mijn Geest, zegt God.
Ik heb zoveel GOEDS voor je.
Ik heb zoveel GOEDE dingen voor je.
Zoveel liefde van Mij. Zoveel goedheid.
Zoveel vreugde en kracht.
Laat mijn Geest je leiden.
Laat je vervullen door mijn Geest.
Laat je vervullen door mijn liefde.
Dat zal je helpen door alles heen en je zult groeien tot een krachtige strijder,
die mijn licht laat schijnen in de donkerste plaatsen van deze wereld.
Ik ben bij je.
Ik hou van je.
Ik steun je. I
k help je.
Laat je niet door de dingen van de wereld in onrust en angst brengen.
Kijk naar Mij.
Veel liefde en hoop gewenst,
je hemelse Vader.
 
Real Life
 
Reacties

 

 

 

Ik omhels je vol liefde

 

De liefde van Jezus omhelst en troost je,  

om je tot rust te brengen

Weet je geliefde, als Ik in tastbare gedaante bij je was,

zou Ik je in mijn armen nemen en je koesteren.

Ik zou je vertellen hoe kostbaar je voor Mij bent.

Ik zou je vertellen hoe mooi je bent.

Ik zou je vertellen hoeveel Ik van je hou.

Je zou Mijn ogen zien…

Je zou de klank van Mijn stem horen.

Je zou voelen hoe bewogen Ik ben over jou.

Je zou zien dat Ik je Vader ben.

En je beste Vriend.

Je zou begrijpen dat Ik nooit bij je wegga,

dat Ik je altijd in de gaten hou, vol liefde.

Ik ben hier.

Denk niet dat Ik er niet ben, Mijn geliefde.

Ik ben er.

Als Ik je kon laten zien hoe Ik over je denk, dan zou je verbaasd zijn.

Nee, verbijsterd. Je zou het niet kunnen geloven,

Je zou zeggen 'het is te mooi, te liefdevol, te groots, dit is te mooi…'

Maar toch is het zo.

Als ik je kon laten kijken in Mijn ogen, als Ik je kon laten zien hoe Ik naar je kijk,

dan zou je zo bevrijd worden, weet je dat?

Dan zou zoveel angst van je wegvallen.

Dan zou je hart zoveel vreugde ervaren. Ik ben er Mijn kind.

Ik spreek nu tot je, door dit kanaal. Ik ben er Mijn geliefde en Ik zing een lied over je.

Om je te laten zien hoe kostbaar je bent voor Mij.

Om je te laten zien hoe dierbaar JIJ (ja, jij… echt… jij!) voor Mij bent.

Als je kon zien hoeveel vreugde de engelen, die bij Me zijn, hebben over jou.

Als je kon zien hoe trots ze zijn op jou.

Omdat je zo strijdt voor Mij, om mijn wil te doen,

ondanks de vele struikelingen die je soms maakt. Ze zijn trots op je.

Want ze weten hoe hevig de strijd soms is,

hoe de duisternis je wil neerhalen.

Maar ze vechten zij aan zijn met jou en Mij, zegt Jezus, z

e vechten met ons mee, om je te laten zien:

er is wel een vreugde voor je weggelegd,

er is wel een vrijheid die Ik voor je heb.

Vertrouw me nu maar.

Rust nu maar.  

Ontspan nu maar.

Laat je hoofd maar gewoon rusten in Mijn liefdevolle handen.

Je hebt al zoveel gestreden, al zoveel gevochten, mijn kind.

Kom nu maar en leg je hoofd in alle vrede en overgave in Mijn liefdevolle armen.

Bij Mij ben je echt veilig, zo veilig, zo veilig, zo veilig.

Ik ben hier, zegt Jezus. Ik ben hier. En Ik hou je vast.

En Ik zal je de rust geven die je zo nodig hebt. Ik ben er.

En Ik kijk altijd naar je, in alles wat je doet.

Vol liefde.

Vol vreugde.

Omdat Ik weet dat je je hart aan Mij hebt toevertrouwd.

Geef niet op, geliefde.

Schep nieuwe moed.

Wees niet bang voor de toekomst.

Ik ben er. Echt. Ik ben er.

En Ik ben bij jou.

Altijd.

 

Veel liefs,

 

je hemelse Vader en Jezus Christus,

door de heilige Geest die deze woorden voor jou doorgeeft.

 

Bron: Life Magazine

 

Reacties

 

 

Onvolwaardelijke liefde

 

Mijn kind, Ik hou onvoorwaardelijk van je.

Ik geef om je, puur zoals je nu bent.

Ik maak geen onderscheid in goede of slechte christenen.

Ik ben blij met ieder mens,

Ik heb ze immers allemaal gemaakt.

Het maakt niet uit wat je aan de buitenkant doet.

Het maakt Mij uit hoe je aan de binnenkant bent.

Ik ken jou hart. Zelfs beter dan jij je eigen hart kent.

Ik weet altijd waar je aan denkt,

en weet altijd wat je dwars zit.

Het doet mij goed als jij elke dag bij mij komt.

Elke dag zie ik je verlangen naar meer van Mij,

en Ik zal je alles geven.

Vertrouw Mij. Ik ga je helpen.

Ik werk vanuit je hart. Ik woon in je hart. Ik leef in jou.

Ik wil je zo veel dingen leren.

En je kunt zo veel dingen weten,

maar daar gaat het niet om.

Ik wil dat je bij Me bent.

Ik hou van je.

En het enige wat Ik van jou verlang is dat je ook van Mij houdt.

Jou hart is een hart van liefde, omdat Ik in jou hart woon.

Blijf kijken naar je hart, dat doe Ik ook.

Ik wil je helpen met alles waar je mee zit.

Ik wil bij je zijn, en je troosten als het nodig is.

Ik wil voorzien waar het nodig is. Ik wil dat je gelukkig bent.

Je bent bij Me geweest, en Ik heb gehoord en gezien hoe je je voelt.

Ik weet hoe je je voelt, want eens heb Ik het zelf ook gevoeld.

Ik begrijp je.

Ik ben jou God.

Ik zie, dat jij op Mij vertrouwt.

Ik zie, dat je Mij zoekt.

En Ik zal je zegenen.

Ik alleen.

Ik vind je mooi.

Ik vind je het meest mooie wat ik ooit heb bedacht.

Je lijkt op Mij.

Richt je op Mijn liefde.

Ik zal vanuit jou hart gaan werken.

Ik zal de mensen om je heen laten zien dat Ik in jou woon.

Dat hoef je niet zelf te doen.

Ik vraag van je om bij Mij te zijn.

En met mij te praten, over alles waar je maar over kunt praten.

Ik wil graag dat we twee hele goede vrienden worden,

die alles met elkaar delen.

Vraag het Mij, en Ik zal het je geven.

Dat beloof ik je.

Vertrouw me, als een kind dat zijn Vader vertrouwt.

Blijf bij Mij,

en verlaat nooit Mijn voetsporen die Ik heb achtergelaten voor jou.

Je ziet ze staan in Mijn Woord.

Ik ga je helpen, zoals Ik je altijd geholpen heb.

Kom bij Mij, ik ga je rust geven.

Ga genieten van Mij, zoals ik geniet van jou.

Kijk eens naar Mijn werk, dat Ik gedaan heb ik jou leven.

Geniet er van.

Ik weet nog hoe je leerde praten, en Ik weet nog hoe je leerde fietsen.

Ik heb genoten.

Echt.

Geniet nu van Mij.

Ik ga je nieuwe dingen leren.

Geniet er van, hoe Ik het voor jou gaan doen.

Want alleen Ik ga het voor je doen.

Alleen Ik kan je helpen.

De wereld heeft geen oplossingen meer, ze hebben alles geprobeerd.

Maar alleen Ik ben goed.

Ik weet dat je nu denkt, maar mijn problemen dan?

Vergeet ze even.

Kom even bij Mij. Ik heb je nodig.

Ik wil je namelijk vullen met Mijn liefde.

Laat Me bij je zijn.

Kom, en Ik zal je rust geven.

Kom, en Ik zal je zegenen.

Kom, en Ik zal alles met je delen.

Kom, en Ik zal je zeggen wat ik wil zeggen.

Kom, en Ik zal naar je luisteren,

Ik zal je helpen,

Ik zal er altijd voor je zijn.

Maar kom.

Ik heb grote plannen met jou,

vergeet dat niet.

Vind je rust bij Mij.

Dat heb je nodig.

Ik wacht geduldig op je,

 

Je allerbeste Vader. God.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl