Resting Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Resting Place

 

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Jezus, ik kom tot U

 

1. Heer, uit mijn banden, droefheid en nacht, kom ik tot U, kom ik tot U

Waar vrijheid vreugd' en licht m'in U wacht,

Jezus, ik kom tot U. Uit al mijn zwakheid, Heer, in Uw kracht,

Uit al mijn nood in Uw grenz'loze macht,

Uit al mijn zond' in U, die 't volbracht. Jezus,  ik kom tot U.


2. Uit al mijn falen, hoezeer 'k ook tracht, kom ik tot U, kom ik tot U.

In al, wat Gij aan 't kruis hebt volbracht, Jezus, ik kom tot U.

Uit aardse smarten, Heer, in Uw rust,

Uit 's levens storm tot Uw veilige kust,

Uit grievend leed in hemelse lust, Jezus, ik kom tot U.


3. Uit al mijn hoogmoed, onrust en strijd, kom ik tot U, kom ik tot U.

'k Rust in Uw heil'ge wil voor altijd, Jezus, ik kom tot U.

Vanuit mijzelf in U zelf, o Heer,

Uit wanhoops nacht in Uw hemelse sfeer,

Waar 'k in aanbidding met U verkeer, Jezus, ik kom tot U.


4. Vanuit mijn angst en schrik voor de dood, kom ik tot U, kom ik tot U.

In 't eeuwig, zalig huis, dat Gij boodt, Jezus ik kom tot U.

Uit mijn verderf, zo grondeloos diep,

In de volmaaktheid van U, die mij riep, T

ot eeuwig, blij aanschouwen mij schiep, Jezus, ik kom tot U.

 

Glorieklokken 208

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl