Resting Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Resting Place

 

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

 

 

 
 
Ik heb zoveel goeds voor jou
 
Een profetisch woord waarin Jezus je oproept om niet angstig rond te kijken,
maar op HEM te zien.
 
Mijn geliefde kind, Ik ben nooit zonder hoop.
Ik ben altijd vol goede verwachtingen, vol goede moed.
Ik ben de God die leven IS.
Ik heb alles wat goed en mooi en heerlijk is doen ontstaan uit het niets, uit het duister.
IK BEN HET LEVEN, zegt God.
Ik ben het die JOU leven geeft, leven in overvloed.
Het is zo belangrijk dat je dit leest en dat je het dagelijks vasthoudt,
door alles heen, door je pijn heen, door je angsten heen, door het lijden heen.
Zie, Ik doe iets nieuws! Kijk niet langer achterom.
Kijk niet naar je verleden.
Kijk niet naar wat er om je heen allemaal getoond en gezegd wordt.
KIJK NAAR MIJ, zegt God.
Ik ben de HEER, de almachtige, de Heer der heren, de Koning der koningen.
Wie is als Mij? Niemand kan zich meten met Mij, zegt God.
Ik ben het die de dingen van deze wereld stuurt en leidt.
Ik ben het die de touwtjes in handen heeft, niet de duivel! I
K BEN GOD, weet je nog? Ik ben de almachtige.
Ik heb een plan met je leven.
Een plan vol goede dingen, vol liefde, vol vrede, vol rust en vreugde.
Ik ben de God die leven geeft.
Leven dat de dood verdrijft.
Kijk niet naar de negatieve dingen die je blik zo verduisteren
en die je zo afleiden van mijn heerlijkheid en mijn grootheid.
Kijk naar de dingen die je MIJ laten zien.
De liefde, het goede, de vreugde, de trouw.
Ik ben zo goed, zegt God.
Zo liefdevol en zo vol vreugde.
Overvloed van vreugde is er voor mijn aangezicht.
Altijd.
In alles wat er op aarde kan gebeuren:
Ik ben vreugde, rust en liefde.
Ik ben het, zegt God, die alles in handen heeft.
Dus laat je niet van de wijs brengen,
laat je geen angsten aanpraten of opleggen,
ook niet door mensen die Mij beweren te prediken,
maar die verkeerde inzichten hebben over Mij,
die Mij niet ten volle kennen en die mijn Geest niet ten volle kennen,
maar die op eigen denken steunen.
Ik ben de God die alles in handen heeft.
Zie niet angstig rond, zie niet angstig om je heen,
maar zie MIJ.
Ik ben zo vol liefde, zo vol trouw, zo vol goedheid, door alles heen.
Als je je leven OP MIJ BOUWT zul je standhouden, door alles heen.
Dan zul je sterk zijn en zul je een huis zijn voor anderen,
waar mensen rust en herstel vinden.
Laat mijn Geest ten volle stromen in je leven.
Laat mijn Geest stromen in je hart.
In alles wat je bent en doet.
Laat mijn Geest je leiden, naar mijn rust en vrede.
Naar mijn liefde en goedheid.
Laat je niet opjagen door de dingen van de wereld,
door de drukte en de stress.
Laat je leiden door mijn Geest.
Ik zal je leven geven, door alles heen.
En je zult groeien.
Ik zal je de kracht geven om te groeien en vrucht te dragen.
Want Ik ben het die groei geeft, door alles heen.
Door de strijd heen.
Ik doe je groeien, zegt God.
Laat je niet weerhouden van mijn Geest, mijn kind.
Laat je niet tegenhouden, om het volle van mijn Geest te ontdekken.
Ik ben mens geworden en Ik ben gestorven om JOU tot Mij te zien komen.
Om jou tot mijn hart te brengen.
Maar dat kan enkel door mijn Geest, die jouw geest verandert en tot liefde met Mij brengt.
Laat je dus niet tegenhouden, door wat mensen zeggen en denken.
Laat je niet verhinderen van mijn Geest, zegt God.
Ik heb zoveel GOEDS voor je.
Ik heb zoveel GOEDE dingen voor je.
Zoveel liefde van Mij. Zoveel goedheid.
Zoveel vreugde en kracht.
Laat mijn Geest je leiden.
Laat je vervullen door mijn Geest.
Laat je vervullen door mijn liefde.
Dat zal je helpen door alles heen en je zult groeien tot een krachtige strijder,
die mijn licht laat schijnen in de donkerste plaatsen van deze wereld.
Ik ben bij je.
Ik hou van je.
Ik steun je. I
k help je.
Laat je niet door de dingen van de wereld in onrust en angst brengen.
Kijk naar Mij.
Veel liefde en hoop gewenst,
je hemelse Vader.
 
Real Life
 
Reacties

 

 

 

Ik omhels je vol liefde

 

De liefde van Jezus omhelst en troost je,  

om je tot rust te brengen

Weet je geliefde, als Ik in tastbare gedaante bij je was,

zou Ik je in mijn armen nemen en je koesteren.

Ik zou je vertellen hoe kostbaar je voor Mij bent.

Ik zou je vertellen hoe mooi je bent.

Ik zou je vertellen hoeveel Ik van je hou.

Je zou Mijn ogen zien…

Je zou de klank van Mijn stem horen.

Je zou voelen hoe bewogen Ik ben over jou.

Je zou zien dat Ik je Vader ben.

En je beste Vriend.

Je zou begrijpen dat Ik nooit bij je wegga,

dat Ik je altijd in de gaten hou, vol liefde.

Ik ben hier.

Denk niet dat Ik er niet ben, Mijn geliefde.

Ik ben er.

Als Ik je kon laten zien hoe Ik over je denk, dan zou je verbaasd zijn.

Nee, verbijsterd. Je zou het niet kunnen geloven,

Je zou zeggen 'het is te mooi, te liefdevol, te groots, dit is te mooi…'

Maar toch is het zo.

Als ik je kon laten kijken in Mijn ogen, als Ik je kon laten zien hoe Ik naar je kijk,

dan zou je zo bevrijd worden, weet je dat?

Dan zou zoveel angst van je wegvallen.

Dan zou je hart zoveel vreugde ervaren. Ik ben er Mijn kind.

Ik spreek nu tot je, door dit kanaal. Ik ben er Mijn geliefde en Ik zing een lied over je.

Om je te laten zien hoe kostbaar je bent voor Mij.

Om je te laten zien hoe dierbaar JIJ (ja, jij… echt… jij!) voor Mij bent.

Als je kon zien hoeveel vreugde de engelen, die bij Me zijn, hebben over jou.

Als je kon zien hoe trots ze zijn op jou.

Omdat je zo strijdt voor Mij, om mijn wil te doen,

ondanks de vele struikelingen die je soms maakt. Ze zijn trots op je.

Want ze weten hoe hevig de strijd soms is,

hoe de duisternis je wil neerhalen.

Maar ze vechten zij aan zijn met jou en Mij, zegt Jezus, z

e vechten met ons mee, om je te laten zien:

er is wel een vreugde voor je weggelegd,

er is wel een vrijheid die Ik voor je heb.

Vertrouw me nu maar.

Rust nu maar.  

Ontspan nu maar.

Laat je hoofd maar gewoon rusten in Mijn liefdevolle handen.

Je hebt al zoveel gestreden, al zoveel gevochten, mijn kind.

Kom nu maar en leg je hoofd in alle vrede en overgave in Mijn liefdevolle armen.

Bij Mij ben je echt veilig, zo veilig, zo veilig, zo veilig.

Ik ben hier, zegt Jezus. Ik ben hier. En Ik hou je vast.

En Ik zal je de rust geven die je zo nodig hebt. Ik ben er.

En Ik kijk altijd naar je, in alles wat je doet.

Vol liefde.

Vol vreugde.

Omdat Ik weet dat je je hart aan Mij hebt toevertrouwd.

Geef niet op, geliefde.

Schep nieuwe moed.

Wees niet bang voor de toekomst.

Ik ben er. Echt. Ik ben er.

En Ik ben bij jou.

Altijd.

 

Veel liefs,

 

je hemelse Vader en Jezus Christus,

door de heilige Geest die deze woorden voor jou doorgeeft.

 

Bron: Life Magazine

 

Reacties

 

 

Onvolwaardelijke liefde

 

Mijn kind, Ik hou onvoorwaardelijk van je.

Ik geef om je, puur zoals je nu bent.

Ik maak geen onderscheid in goede of slechte christenen.

Ik ben blij met ieder mens,

Ik heb ze immers allemaal gemaakt.

Het maakt niet uit wat je aan de buitenkant doet.

Het maakt Mij uit hoe je aan de binnenkant bent.

Ik ken jou hart. Zelfs beter dan jij je eigen hart kent.

Ik weet altijd waar je aan denkt,

en weet altijd wat je dwars zit.

Het doet mij goed als jij elke dag bij mij komt.

Elke dag zie ik je verlangen naar meer van Mij,

en Ik zal je alles geven.

Vertrouw Mij. Ik ga je helpen.

Ik werk vanuit je hart. Ik woon in je hart. Ik leef in jou.

Ik wil je zo veel dingen leren.

En je kunt zo veel dingen weten,

maar daar gaat het niet om.

Ik wil dat je bij Me bent.

Ik hou van je.

En het enige wat Ik van jou verlang is dat je ook van Mij houdt.

Jou hart is een hart van liefde, omdat Ik in jou hart woon.

Blijf kijken naar je hart, dat doe Ik ook.

Ik wil je helpen met alles waar je mee zit.

Ik wil bij je zijn, en je troosten als het nodig is.

Ik wil voorzien waar het nodig is. Ik wil dat je gelukkig bent.

Je bent bij Me geweest, en Ik heb gehoord en gezien hoe je je voelt.

Ik weet hoe je je voelt, want eens heb Ik het zelf ook gevoeld.

Ik begrijp je.

Ik ben jou God.

Ik zie, dat jij op Mij vertrouwt.

Ik zie, dat je Mij zoekt.

En Ik zal je zegenen.

Ik alleen.

Ik vind je mooi.

Ik vind je het meest mooie wat ik ooit heb bedacht.

Je lijkt op Mij.

Richt je op Mijn liefde.

Ik zal vanuit jou hart gaan werken.

Ik zal de mensen om je heen laten zien dat Ik in jou woon.

Dat hoef je niet zelf te doen.

Ik vraag van je om bij Mij te zijn.

En met mij te praten, over alles waar je maar over kunt praten.

Ik wil graag dat we twee hele goede vrienden worden,

die alles met elkaar delen.

Vraag het Mij, en Ik zal het je geven.

Dat beloof ik je.

Vertrouw me, als een kind dat zijn Vader vertrouwt.

Blijf bij Mij,

en verlaat nooit Mijn voetsporen die Ik heb achtergelaten voor jou.

Je ziet ze staan in Mijn Woord.

Ik ga je helpen, zoals Ik je altijd geholpen heb.

Kom bij Mij, ik ga je rust geven.

Ga genieten van Mij, zoals ik geniet van jou.

Kijk eens naar Mijn werk, dat Ik gedaan heb ik jou leven.

Geniet er van.

Ik weet nog hoe je leerde praten, en Ik weet nog hoe je leerde fietsen.

Ik heb genoten.

Echt.

Geniet nu van Mij.

Ik ga je nieuwe dingen leren.

Geniet er van, hoe Ik het voor jou gaan doen.

Want alleen Ik ga het voor je doen.

Alleen Ik kan je helpen.

De wereld heeft geen oplossingen meer, ze hebben alles geprobeerd.

Maar alleen Ik ben goed.

Ik weet dat je nu denkt, maar mijn problemen dan?

Vergeet ze even.

Kom even bij Mij. Ik heb je nodig.

Ik wil je namelijk vullen met Mijn liefde.

Laat Me bij je zijn.

Kom, en Ik zal je rust geven.

Kom, en Ik zal je zegenen.

Kom, en Ik zal alles met je delen.

Kom, en Ik zal je zeggen wat ik wil zeggen.

Kom, en Ik zal naar je luisteren,

Ik zal je helpen,

Ik zal er altijd voor je zijn.

Maar kom.

Ik heb grote plannen met jou,

vergeet dat niet.

Vind je rust bij Mij.

Dat heb je nodig.

Ik wacht geduldig op je,

 

Je allerbeste Vader. God.

Reacties

 

 

Mijn geliefd kind,

 

Weet je dat Ik mijn hemelse heerlijkheid,

die enorme majesteit, die vreugde en die kracht,

allemaal heb afgelegd, ook voor jou?

Weet dat Ik onbegrijpelijk veel van jou hou;

dat jij werkelijk kostbaar bent voor Mij?

Mijn kind, begrijp je het dan niet? Zie je het dan niet?

Ben je zo verblind door de duisternis van deze ontaarde wereld?

Jij bent alles voor Mij!

Ik heb alles gegeven wat Ik had, om je voor Mij terug te winnen.

Ik heb alles gedaan wat Ik kon,

om jou te tonen dat Ik zoveel om je geef.

Er is voor Mij niets, absoluut niets,

dat meer waarde heeft dan jij, mijn geliefd kind.

Wat zou Ik doen zonder jou?

Waar zou Ik heengaan zonder jou? J

ij ligt me het meest aan het hart.

Engelen dienen Mij en machten buigen zich voor Mij.

Maar voor jou heb Ik Mijn leven afgelegd.

Jij bent het meest kostbare dat er is, voor Mij.

Jij bent geschapen naar Mijn beeld.

Jij bent Mijn geliefde.

Mijn kind, geloof de leugens van de duisternis niet.

Mijn kind, wordt vrij!

Weet wie je bent!

Ik hou van je!

De engelen staan verbaasd om Mijn liefde voor jou.

Je kunt Mijn liefde met niets meten, zo groot is het.

Mijn kind, weet wie je bent.

Ik til je op, boven de hoogste bergen.

Ik ga met je mee, door de donkerste dalen.

Ik begeleid je als je door het water trekt.

Ik sta naast je wanneer je door het vuur moet gaan. J

e bent Mijn geliefde, zoveel meer dan je denkt.

Waarom denk je dat Ik zoveel geleden heb,

als Ik niet zielsveel van je houd?

Die liefde ken je niet. Het is niet van deze wereld.

Maar Ik zeg je, dat Mijn liefde groter is, krachtiger en mooier,

dan alles wat je ooit op deze wereld zult ontmoeten.

Je kunt het niet vergelijken met enig ander iets.

Het is zelfs veel groter dan het heelal. Omdat Ik groter ben dan het heelal.

Het heelal bevindt zich in Mij. En Mijn liefde gaat uit naar jou.

Zul je het ontvangen? Wil je het geloven?

Er is niets wat belangrijker is dan deze waarheid, Mijn kind.

Hou eraan vast, want het is Mijn leven voor jou.

Je bent van Mij. Wat er ook is.

Wat er ook gebeurt.

En Ik ben van jou.

Voor altijd.

Ik hou van je.

 

Jezus Christus.

Reacties

 

Jij bent Bijzonder!

 

Toen ik besliste om jou te maken,

zoals ik me dat had voorgesteld,

hield ik meteen van je.

Jou maakte ik niet zomaar,

vanaf het begin heb ik met jou iets bijzonders voorgehad.

Jij bent er niet één uit velen, zoals jij is maar één.

Ik wist wel bij mezelf dat het niet makkelijk worden zou,

in de tijd dat ik jou op aarde zou plaatsen.

maar wil je het toch aanvaarden,

want ik heb vertrouwen in jouw.

Je kunt het!

Als je stil bent voor mij en het plan voor jouw leven ontdekt.

En wat ik jouw gaf aan talenten, dat is precies wat bij je past.

Neem van mij aan dat jij bijzonder bent.

Omdat jij dat bent voor mij.

 

Vader God

Reacties

Mijn kind, het leven dat Ik je gegeven heb,

is sterker dan de machtigste krachten van dood en vernietiging.

Ik heb jou gevuld met Mijn Heilige Geest.

Ik heb Mijn levenskracht in jou gebracht.

Ik ben de God die IN JOU is.

Ik ben niet ver weg,

maar Ik ben Immanuel, God met JOU!

Overal waar jij loopt of gaat.

Overal waar jij zit of staat.

Ik ben er.

Ik ben daar waar jij bent.

Ik ben jouw God.

Jouw Vriend.

Ik wil dat je weet,

Mijn kind, dat Ik om je geef.

Dat Ik van je houd.

Dat Ik altijd bij je ben.

Twijfel daar nooit aan.

Laat de vreugde van Mijn aanwezigheid in je hart zijn.

Laat het leven dat Ik je heb gegeven, vrijuit in je stromen.

Ik heb je geen geest van angst of van wanhoop gegeven,

maar de Geest die eeuwig leven geeft.

Laat Mijn Geest vandaag in je hart zijn, Mijn kind.

En geniet van Mij. Ik ben bij je. Altijd.

Elke dag van je leven.

Ik heb JOU uitgekozen om van Mij te zijn, zegt God.

Ik heb je uit het vuil en de duisternis van deze wereld gehaald. I

k ben Degene geweest die om jou gaf, altijd.

En Ik zal je laten zien dat Mijn liefde voor jou nooit zal ophouden.

Ik ben God. En Ik ben waarheid.

Je kunt me echt vertrouwen, Mijn kind.

Ik zal je niet laten zitten.

Ik zal je redden, als je Mij roept.

Ik zal je troosten als je het naar Me uitschreeuwt.

Ik zal je altijd helpen.

Laat deze waarheid tot in het diepst van je hart doordringen.

Denk erover na.

Praat er met Mij over.

Houd het voor ogen.

Ik ben de Heer die jou helpt en die jou geneest, Mijn geliefd kind.

Ik ben niet die drukke vader die je gekend hebt.

Ik ben niet die vader die het eigenlijk niets kon schelen wat jij nodig had.

Ik ben niet die papa die kwaad werd, als jij iets verkeerd deed.

Ik ben de Heer, de God die jou kent, die om jou geeft,

en die niets liever wil dan steeds meer zorgen voor alles wat er in jouw leven gebeurt.

Als je in Mij rust, als je Mij in jouw leven laat regeren,

als je Mijn hand toestaat om dingen voor je uit te werken, dan zul je het zien.

Je zult het ervaren.

Je zult Mij vinden.

Ik ben er.

Laat los.

Laat de dingen waar je je zorgen over maakt los.

En kom tot rust in Mij.

Ik ben er.

Hier.

Bij jou.

Nu.

En voor altijd.

IK BEN!

Rust uit bij Mij.

Ik hou van jou.

Kijk naar de sterren aan de hemel.

En wees je bewust van Mijn kracht. Van Mijn macht.

Van mijn liefde voor jou die nooit ophoudt.

Deze liefde is echt.

Zo echt als het heelal dat je ziet.

Het is zelfs groter dan deze schijnbaar oneindige ruimte.

Mijn liefde gaat verder...

En Mijn liefde is er altijd.

Bij jou.

In jou.

Voor jou.

Het is jouw schat.

Je grootste rijkdom.

Voor altijd.

 

Je opgestane Heer en Redder,

Jezus Christus!

 

@Bron:Real-life

 
 
Reacties

 

 

 

Mijn kind, Ik wil gewoon vertellen hoeveel Ik van je hou.

Ik heb zoveel liefde voor jou.

Ik kan het je eigenlijk niet vertellen, omdat woorden zo tekort schieten,

omdat woorden zo beperkt zijn om uit te drukken wat Ik in Mijn hart ervaar voor jou.

Ik heb een liefde voor jou die zo oneindig, zo onbegrijpelijk

en zo onvatbaar is voor het menselijk verstand.

Mijn liefde is veel te groot voor elk verstand, voor elke mogelijke vorm van begrip.

Zelfs de engelen zijn niet in staat om de diepte van Mijn liefde te vatten.

Ik ben God. Ik ben de Eeuwige. Ik ben de Almachtige.

En Ik brand van eeuwige, onveranderlijke, onverminderende, nooit afnemende liefde voor jou.

Ik kan je veel inzicht en wijsheid geven,

Ik kan je grote diepten laten zien van Mijn koninkrijk,

Ik kan je geweldige rijkdommen laten zien van Mijn Geest,

Ik kan je meenemen naar verre gebieden in Mijn wereld, Ik kan je verbazen,

Ik kan je werkelijk versteld doen staan - keer op keer -

omdat Ik zo geweldig groot ben, zo oneindig

en omdat Ik zoveel wonderbare zaken kan openbaren aan jou.

Er is geen einde aan de rijkdommen in Mijn hand.

Er is geen einde aan de rijkdommen in Mijn wereld.

Er is geen einde aan de diepten van Mijn wijsheid.

Er is geen grens aan de mogelijkheden van Mijn hand...

Maar als er iets is wat Ik wil zeggen tegen jou,

Mijn kind, wat belangrijker is dan alles wat er ooit is geweest is,

alles wat er is, alles wat zal komen... als er iets is wat boven alles uitstijgt

en wat je meer dan alles werkelijk moet weten,

Mijn kind, dan is het dit: Mijn liefde voor jou wordt nooit minder.

Mijn liefde voor jou is eeuwig.

Mijn liefde voor jou verandert nooit.

Ik ben zo bewogen, Mijn kind.

Er stroomt zoveel genade en bewogenheid in Mij.

Ik wil het je tonen. I

k wil alles doen wat er in Mijn vermogen ligt om jou te tonen dat Mijn liefde voor jou nooit vermindert.

Want Ik ben zo groot, Ik ben zo machtig.

En Ik heb een liefde voor jou, Mijn geliefde kind, die nooit vermindert.

Durf het te geloven.

Er zijn veel stemmen in deze wereld die jou proberen wijs te maken dat je Mij moet verdienen.

Er zijn veel stemmen die alles op alles zetten om te infiltreren in jouw hart,

zodat je niet werkelijk de diepte van Mijn liefde zult kunnen ontdekken.

Veel stemmen van mensen, die het vaak nog goed bedoelen ook.

Mensen met een oprecht hart, maar die zelf geen diepe openbaring hebben van Mijn geweldige, intense, grote, overweldigende, nooit verminderende liefde.

De mens is een wezen dat afgesneden is van Mij.

En heel veel mensen, zelfs mensen die Mij al in zekere mate kennen, zijn nog niet voldoende genaderd tot Mij en zijn nog niet voldoende doorgedrongen in Mijn hart.

Ze hebben zich nog niet voldoende overgegeven aan Mij waardoor ze beginnen te zien wie Ik werkelijk ben: de God van liefde.

Maar Ik wil je zeggen, Mijn kind: Mijn liefde voor jou verandert niet.

Kijk naar het verhaal van de verloren zoon. Hoeveel verloren zonen en dochters zijn er wel niet in deze wereld?

Hoeveel mensen zijn er wel niet die het in de ogen van iedereen verpest hebben, die werkelijk alles verprutst hebben?

Mensen die niets goeds hebben gedaan, maar die alles wat dwaas is op hun kerfstok hebben. Mensen die van de ene fout in de andere vallen.

Werkelijk alles wat ze maar verkeerd kunnen doen, lijken ze wel verkeerd te doen.

Maar, Mijn kind, het is niet te vatten voor jouw verstand wat Ik nu ga zeggen...

Als je kijkt naar hen die vallen, struikelen, zondigen en worstelen en die werkelijk niets goeds lijken te doen, dan zeg Ik:

Mijn liefde voor hen is oneindig groot.

Mijn liefde voor hen is onbegrijpelijk diep.

Mijn liefde voor hen is onvoorstelbaar intens.

Ik wil dat je dat weet. Mijn kind, Ik wil het jou vertellen, opdat je weet dat Ik vol bewogenheid ben voor jou.

Opdat je weet dat Ik vol liefde ben, dat Ik je niet zomaar verstoot, dat Ik je niet zomaar afwijs, d

at Ik je niet zomaar uit Mijn aanwezigheid wegduw.

Want Ik ben een God van bewogenheid. Ik ben een God van genade. I

k ben een God van ontferming. Ik ben een God van liefde.

Ik ben de God die zijn leven heeft gegeven om jou in mijn armen te sluiten.

Ik heb alles wat Ik had, mijn hele ziel, mijn wezen, mijn binnenste uitgegoten om te laten zien dat Ik er wil zijn voor jou. Mijn kind, Ik ben er voor jou.

En Ik ben vol bewogenheid, Ik ben vol genade voor jou.

Er is niets wat jij kunt doen om deze liefde van Mij te laten ophouden.

 

Je hemelse Vader en Jezus Christus

 

David Sorensen

Godisecht.com

Reacties

 

 

Ik kies voor jou! Kom nu dicht bij Mij, want Ik heb jou zo nodig.

Nee, jij bent niet overbodig.

Ik heb jou uitgekozen, ja jij! Mijn hand is op jou!

Ik heb jou gezien, bloed, zweet en tranen.

Maar vrees nu niet meer, want Ik heb je hart gezien.

En Ik heb jou vergeven in al Mijn liefde, in al Mijn macht en majesteit

en nu bekleed Ik jou opnieuw, met een rood kleed,

en Ik zeg: 'Mijn kind, Ik was jou schoon!'

Ik heb jou uit de klei getrokken

en Ik plaats jouw voeten op de rots, de rots die eeuwig staat,

de rots die nooit meer vergaat.

Voor altijd en eeuwig zul jij daar staan bij Mij, witgewassen als de sneeuw, w

aardig en bekleed door de hoogste Koning.

Dus strek je handen uit naar Mij,

laat je optillen door Mij want het is Mijn Geest in jou.

Sterker dan de dood... Mijn macht is sterker dan de dood.

Mijn macht is sterker dan de dood.

Het is MIJN LIEFDEMACHT!

Je bent niet meer gevangen, nee,

Ik heb jou verlost, door het dierbare bloed,

het krachtige bloed van Jezus.

Want Mijn oog is op jou.

Ik heb jou niet overgeslagen.

En Mijn werk gaat door.

Wees niet langer teneergeslagen.

Hef je hoofd omhoog, strek dan je knikkende knieën

en hef je handen op en ook je hoofd.

Mijn glorie zal verrijzen, zal opgaan uit het stof,

want daaruit heb Ik jou gemaakt.

Ik giet goud in aarden vaten.

Ik bekleed jou vanbinnen en buiten met Mijn goud.

Het is Mijn werk, je hoeft niets te presteren,

laat Mij jouw hart bekleden, met Mijn glorie. want daarvoor heb Ik jou bedoeld,

en daarvoor zul je leven, met opgeheven hoofd zul je door het leven gaan.

Niet langer stil blijven staan, want wat is geweest is voorbij.

Ja, er komt een nieuwe tijd!

Dus geef me jouw schoenen, geef me je schoenen en wandel waar Ik ga.

Ik ga voor je uit, Ik heb de weg bereid.

En Mijn plannen staan vast, tot in alle eeuwigheid.

Niet langer de moed verloren, nee nee, niet langer de moed verloren,

want Ik geef nieuwe hoop, zie het is al ontsproten, het werk dat Ik ga doen, nieuw werk dat Ik ga doen

Zevenmaal heb je Mij bedrogen, maar Mijn vergeving is groter, groter,

Mijn genade is groter, Ik laat niet af van wat Mijn hand begon,

Ik ben trouw aan wie Mij heeft verlaten, opnieuw zullen wij samen beginnen, nooit kijken wij weer achterom want:

IK KIES VOOR JOU, IK KIES VOOR JOU!

Dus kies nu voor Mij, kies nu voor Mij.

Dan is het voorbij, we gaan opnieuw beginnen, samen zij aan zij.

Onderschat niet de Geest die in jou woont,

het is de heilige Geest, de Geest van God,

onderschat niet de Geest die in jou woont,

de Geest van God,

de schepper van hemel en aarde

En Ik waai met Mijn wind over jou.

Ontvang genezing en wees vrij...

Je hemelse Vader, de almachtige.

David Sorensen Godisecht.com

 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl