Resting Place
Resting Place

 

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

 

 

Kom hogerop, mijn kind 2

 

 

 

Kom hogerop, mijn kind 2

Profetische woorden uit Gods hart, die jou tot zijn hart van liefde trekken.

Leef voor Mij. Zoek Mij. Neem tijd om Mij te ontdekken. Je zult zo gelukkig zijn, mijn kind. Je zult zo stralen. Je zult zo vol vreugde en geluk zijn als je Mij aanschouwt. Als je Mij kent. Als je jezelf verzadigt met wat van Mij is. 'Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.' (Psalm 34:6) 'Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; gelukkig is de mens die bij Hem schuilt.' (Psalm 34:9) Ik heb jou geroepen. En Ik roep jou opnieuw: Kom, klim hogerop, klim hogerop. Neem tijd om te bidden, om Mij te zoeken, om Mij te leren kennen. Kom hogerop, mijn kind. Zoek Mij, als het dierbaarste wat je bezit. Zoek Mij, als het mooiste wat er is. Begeer Mij, hunker naar Mij, smacht naar Mij. Roep Mij aan, mijn kind. Streef ernaar om Mij te ontdekken. Streef ernaar om door te dringen in mijn hart.
'Wie mogen de berg van de Heer bestijgen, wie zijn heilige tempel binnengaan? Wie rein zijn van hart en handen, geen afgoden vereren, geen valse eden afleggen. Op hen rust de zegen van de Heer, hij doet hun recht. Zij zijn op zoek naar God, zij zoeken u, God van Jakob.' (Psalm 24:3-6) Zet je in, mijn kind, om los te komen van de aardse beperkingen. Zet je in om door alles heen te breken wat je wil belemmeren. Bind de strijd aan met de duisternis, die jouw ogen wil afwenden. Luister: als jij niet vecht, mijn kind, dan zul je nooit doordringen tot mijn heiligdom. Ik roep je: breek door, geef niet op, blijf zoeken. Verlang naar Mij. Spring over de belemmeringen heen. Spring over de hindernissen heen, mijn kind. Schop ze uit de weg. Sla ze weg. Breek erdoor. Laat los. Laat alles los wat je zelf nog vasthoudt. Laat alles los, mijn kind en begeer Mij. Zoek Mij met alles wat je hebt. Heb passie voor Mij. 'Omdat je met Christus opgewekt bent: zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Richt je op de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.' (Kolossenzen 3:1, 2) Klim omhoog. Strek je uit. Laat je niet beheersen door de aardse beslommeringen. Laat je niet beheersen door de aardse zorgen. Laat je niet beheersen door de wereldse onrust. 'Wees niet bezorgd over je leven (…) Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de ongelovigen uit. Want je hemelse Vader weet, dat je dit alles nodig hebt. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal je bovendien geschonken worden.' (Mattheus 6: 25, 33) Het is een keuze, mijn kind, die je zelf moet maken. Het is een keuze, die jij moet maken, mijn kind. Niemand kan die keuze maken in jouw plaats. Niemand. Geen prediker, geen bidder, geen broer of zus, zelfs Ik niet. Jij moet kiezen om te klimmen, om je uit te strekken naar Mij. Om van Mij je hoogste begeerte te maken. Om van Mij je diepste passie te maken. Om van Mij je ultieme verlangen te maken. 'Dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt.' (Johannes 17:3) 'Alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat.' (Filippenzen 3:8)
Ik verlang naar jou Ik kan alleszins zeggen, mijn kind, dat Ik verlang naar jou. Ik begeer jou. Ik hunker naar jou. Ik heb jou zo lief, mijn kind. Mijn geliefde, er is een passie die brandt in mijn binnenste. Er is een verlangen dat borrelt in Mij. Een liefde voor jou, om jou te omhelzen. Om jou te bekleden met mijn heerlijkheid. Om mijn kroon op jouw hoofd te zetten. Om je te genezen van je diepe pijnen. Om die lasten van jou weg te blazen. Ik verlang er zo naar, mijn kind, om jouw denken in de volle vrijheid te zien komen. Waar je Mij kunt kennen en waar je kunt opstijgen met vleugels als van een arend, zonder de lasten die de duisternis in je denken heeft gebracht, en waar je kunt genieten van mijn vrede. 'Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden' (Jesaja 40:31) Ik wil je denken zo vernieuwen, Ik wil je zo omvormen, Ik wil je denken zo veranderen, dat je zult zijn als een arend die opstijgt op de wind en die vredig gedragen wordt door Mij, en die zweeft in vrede en vertrouwen. Zonder krampachtigheid, zonder streven, zonder succesformules, zonder menselijke trucs. Als een arend die aan Mij is overgegeven en die zich laat dragen door mijn Geest. Zonder de stellingen van menselijke werken. Zonder eigen krukken, eigen zekerheden. Maar met mijn waarheid als jouw zekerheid. Met mijn waarheid als jouw fundament. Met mijn waarheid als jouw grond waar je op kunt staan. Hervorm je denken, mijn kind. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken (Romeinen 12:2). Hervorm je geest. Hervorm je innerlijk naar mijn beeld. Luister naar wat Ik tot je zeg. Neem tijd om in mijn woord door te dringen, mijn kind. Neem tijd om Mij te ontdekken overal om je heen. En je zult verbaasd zijn. Sta geen andere onderwerpen van jouw begeerte toe in je leven die mijn plaats innemen. Sta niet toe dat jouw huis bezet gebied is, door de begeertes van deze wereld. Want dan sluit je een deur voor Mij. Dan sluit je een deur voor een aspect van Mezelf. Laat niets in je huis aanwezig zijn, laat niets in je leven een plaats innemen, die een belemmering vormt voor een aspect van Mij. 'Verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader.' (1 Johannes 2:15) In Mij vind je de volmaakte vervulling van je verlangens. Zoek eerst Mij. Zoek mijn heerschappij in jouw leven. Zoek het beheersen van mijn Geest over jouw leven. Zoek het functioneren van mijn principes in jouw leven. Zoek het hervormen van jouw denken. Zoek mijn Koninkrijk en al de rest waar je naar verlangt: al je honger, al je dorst, al je dromen, al je begeertes, mijn kind, ze zullen zo verzadigd worden. Je zult meer krijgen dan je ooit zou durven denken. Maar zoek eerst Gods Koninkrijk, en die dingen zullen je bovendien geschonken worden. (Lucas 12:31) Want Ik ben niet arm. Ik ben niet gierig. Mijn hand is ruim. Mijn rijkdom is oneindig. Mijn voorzieningen zijn er. Mijn heerlijkheid is onbegrensd. Mijn majesteit, mijn kind, die kan jouw deel zijn, als je werkelijk de wereld durft los te laten en Mij tot jouw hoogste verlangen stelt. Dan zul je zo verzadigd zijn, mijn kind. Daar heb je nu nog geen voorstelling van.

'Mijn God zal vanuit zijn rijkdom aan heerlijkheid volop in al uw noden voorzien in Christus Jezus.' (Filippenzen 4:19)

Einde tweede deel van dit profetisch woord.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl